Logo WVP de Pettelaer

Vaarbewijs

WVP oganiseert in samenwerking met het Watersportverbond diverse cursussen. Een van de cursussen is vaarbewijs halen.

Voor wie?

Klein Vaarbewijs of Stuurbrevet

Voor de pleziervaart tot 15 meter geldt alleen een vaarbewijsplicht voor snelle boten (sneller dan 20 km/uur). Deze vaarbewijsplicht geldt voor Nederland (Klein Vaarbewijs 1 en 2). U kunt dus kiezen tussen Klein Vaarbewijs 1 en aanvullen 1 en 2. Vanwege de hoeveelheid theorie is vaarbewijs 1 een stukje eenvoudiger dan het Klein Vaarbewijs 1 en 2; (minder vragen)

Vaarbewijs 1 of 2

Klein Vaarbewijs 1 (Stuurbrevet Beperkt) is voldoende voor het varen op het klein binnenwater (rivieren, kanalen, meren).

Met het Klein Vaarbewijs 2 (Algemeen Stuurbrevet) mag je overal varen, dus ook op de Wadden, IJsselmeer, Markermeer, Ooster- en Westerschelde en de Beneden Schelde.

Cursus assistent jeugdzeiltrainer

Cursusinhoud Vaarbewijs 1

De volgende aspecten worden onder meer behandeld:

 • Leerstof vaarbewijs 1
 • Begrippen, definities, manoeuvreren
 • De vaarweg
 • Betonning en bebakening
 • Verkeerstekens en signalisatie
 • Voorrangsregels binnenwateren
 • Lichten, dagmerken en geluidseinen
 • Veiligheid en eerste hulp
 • Motortechniek
 • Specifieke reglementering België

Cursusinhoud Vaarbewijs 2

De volgende aspecten worden onder meer behandeld:

 • Leerstof vaarbewijs 2
 • Navigatie
 • Koerscorrecties en plaatsbepaling
 • Het getij
 • Meteorologie
 • Voorkoming van aanvaringen op zee (BVA)
 • Specifieke reglementering Nederland

Cursus voorwaarden

 • Minimum leeftijd 14 jaar
 • Stage, minimaal 8 lesdagen of conform opgave docent
 • Portfolio verpicht bij te houden gedurende de opleiding, stage en eigen zeildagen / rescuedagen / wedstrijddagen
 • Oefenstof voor de praktische en theoretische eisen behorende bij de CWO-jeugdzeildiploma's niveau I en II

Indien u interesse heeft om deze cursus te volgen dan graag opgeven via de activiteitenkalender of indien er geen cursus gepland staat svp doorgeven via

Inschrijven voor cursus

Schrijf u nu in voor een cursus zeilen of surfen