Logo WVP de Pettelaer

kielboot

Deze cursus is bedoeld voor oudere jeugd en volwassenen die in een kielboot willen leren zeilen. Kielboten zijn aanmerkelijk groter dan de eerder vermelde boten als Optimist, Splash en Laser. WV de Pettelaer beschikt over 2 Efsix kielboten met ruime kuip tbv CWO-1 en 1 Randmeer tbv CWO-2.

1. Beginners: CWO Kb 1.

CWO Kb staat voor Commissie Watersport Opleidingen Kielboot. Het belangrijkste doel van de cursus is de cursisten kennis te laten maken met de zeilsport, waarbij zij tegen het einde van de 4 dagen les redelijk zelfstandig kunnen zeilen op meer en plas onder redelijke weersomstandigheden. Begonnen wordt met het uitleggen van de algemene gang van zaken binnen de zeillessen, gedragsregels als het dragen van zwemvesten, het ophalen en weer opbergen van de zeilen, het verhalen van de boot naar de tuigsteiger en na afloop het weer terug brengen naar de box, eenvoudige uitleg van de bootonderdelen en de werking van de het roer en de zeilen, veiligheid en kleding op het water. Ook hier, deels in het leslokaal. Tijdens het varen wordt instructie gegeven aan maximaal 4 cursisten per boot door ervaren instructeur die aanvankelijk zelf mee vaart. Bij toerbeurt worden de rollen van schipper/stuurman en fokkemaat/uitkijk vervult, waarbij telkens weer nieuwe opdrachten moeten worden uitgevoerd.

De opleiding wordt afgesloten met een afzeildag waarbij elke cursist wordt beoordeeld op het kunnen afvaren en afmeren onder toezicht, zeilstanden, koersen varen, oploeven en afvallen, overstag gaan en gijpen, vaarregels, eenvoudige knopen en steken.

Kielboot Efsix

2. Voortgezette cursus: CWO Kb 2

Tijdens de voortgezette opleiding wordt meer de nadruk gelegd op de theorie van het zeilen en het verrichten van bijzondere handelingen zoals het varen met de gennaker, zelfstandig afvaren en aanleggen, manoverboord of het weer vrijkomen van de grond, in de wind liggen en deinzen, kruisen in smal vaarwater, een bovenwinds punt kunnen bezeilen, ankeren, slepen, het bepalen van de zeilvoering aan de hand van het weer (weersverwachting) enz.

3. Gevorderden: CWO Kb 3

De reeds gevorderde cursist zal in het derde jaar nog meer op kennis van de zeiltheorie worden getoetst en wordt tevens geacht aan clubwedstrijden mee te doen voor het opdoen van ervaring bij het toepassen van de vaar- en wedstrijdregels. Ook wordt meer aandacht geschonken aan de navigatie voor het varen op grotere en of drukkere vaarwateren, herkennen van betonning en bakens, het onderkennen van drift, het nemen van achtergrondpeilingen enz. Tot de bijzondere verrichtingen behoort o.a. het afvaren van lagerwal.

Les / cursus op de kielboot:

Als u zeilles wilt hebben op onze Efsix kielboot dan vult u natuurlijk eerst het formulier in.

Er wordt gewerkt met groepjes van maximaal 4 cursisten per cursus. Deze hebben een eigen trainer. De trainer zal de cursisten bij elkaar roepen voor een kort overleg op WVP en met hen de dagen inplannen dat de cursus plaats zal vinden. Er wordt dus in goed overleg besloten wanneer u aan de slag gaat als groep.

Inschrijven voor cursus

Schrijf u nu in voor een cursus zeilen of surfen