Logo WVP de Pettelaer

Jeugd t/m 14 jaar

Jong geleerd, oud gedaan gaat in hoge mate op voor de zeilsport.

Zeilcursusoptimist-1

Voor de jeugd is er de Optimist als ideale boot. Dit is een eenmansbootje (onzinkbaar) met een sprietzeil, steekzwaard en aangehangen roer. De club heeft er een aantal tot haar beschikking om de eerste beginselen van het zeilen te leren. Ben je 8 jaar of ouder en fysiek sterk genoeg, dan mag je beginnen met de strijd tegen de elementen water en wind. In de Optimist kun je terecht tot en met het jaar waarin je 15 wordt of zoveel eerder wanneer je er uitgegroeid bent. (In sommige gevallen is 7 jaar mogelijk, vraag het aan opleidingen).

Van elk diploma bestaat ook een vorderingenstaat.

Als een cursist de opleiding verlaat terwijl deze nog niet aan alle eisen van het diploma voldoet, wordt een vorderingenstaat meegegeven. Hierop staat aangegeven aan welke eisen wordt voldaan, zodat ook duidelijk is aan welke onderwerpen nog gewerkt moet worden.

Diploma-eenmans-jeugdzeilen-I

Doordat het CWO-systeem een landelijke dekking kent, kan aansluitend op een diploma of een vorderingenstaat de opleiding op een andere vaarschool/vereniging (met die discipline in het opleidingspakket) vervolgd of aangevuld worden. De geldigheidsduur van de theorie-eisen op een vorderingenstaat is 18 maanden. De praktijkeisen op een vorderingenstaat hebben een maximum geldigheidsduur tot aan de eerstkomende jaarwisseling. Hiermee wordt aangegeven dat de praktijk in één seizoen moet worden afgerond.

Er zijn drie officieel erkende KNWV diploma’s te behalen.

1. Voor beginners: CWO Jz 1

De cursus omvat 4 dagen van elk 6 uur. De kinderen zitten elk alleen in een boot, een optimist dus, begeleid door een instructeur in de volgboot. Begonnen wordt met wat theorie en behendigheidsspelletjes om met het bootje te leren omgaan. In en uitstappen, peddelen, sturen, vastmaken aan de steiger, eruit vallen en er weer inklimmen enz. De theorie, bootonderdelen, beginselen van het zeilen, knopen leggen enz. wordt op het droge, in het instructielokaal van het clubhuis gedaan aan de hand van modellen en voordoen en nadoen.

Zeilcursusoptimist-1

Aan het einde van het seizoen vindt het z.g.n. afzeilen plaats, een theoretische en praktische proef. De cursisten zijn dan bekend met de basisprincipes van het zeilen zoals: optuigen van de boot, zeilstanden, overstag gaan, aanleggen en afvaren, knopen en steken leggen.

2. Voortgezette cursus: CWO Jz 2

Het tweede jaar kun je na het behalen van je eerste diploma, verder leren voor het diploma CWO Jeugdzeilen 2 (vervolg Optimist). De cursist is dan behalve bekend met de basisprincipes in staat zelfstandig af te varen en weer aan te leggen, alle bezeilde koersen te varen, opkruisen en afkruisen met gijpen en overstag gaan.

3. Gevorderden: CWO Jz 3

Het derde jaar leren de cursisten ook met meer wind hun bootje te beheersen, omslaan en weer recht komen om na het hozen verder te varen, varen in nauwe vaarwaters, vaarregels en de regels voor het wedstrijdzeilen. Naast de lessen kan dan ook worden deelgenomen aan clubwedstrijden.
Het seizoen wordt weer afgesloten met een afzeildag voor het verkrijgen van het diploma CWO Jz 3 (gevorderden Optimist).

Les / cursus in de Optimist

Als u zeilles wilt hebben in een van onze Optimisten dan vult u natuurlijk eerst het formulier in.

Er wordt gewerkt met groepjes van maximaal 10 cursisten per cursus. Deze hebben maximaal  3 eigen trainers. De trainers zullen de cursisten zowel waltraining / theorie geven alsmede watertraining op de Zuiderplas. Cursussen voor Optimist liggen vast en staan op het inschrijfformulier.

Inschrijven voor cursus

Schrijf u nu in voor een cursus zeilen of surfen